Left Shop nog even verder
Besteloverzicht

Je mandje is leeg :(

Wat je ook vast leuk vindt
€595 €895

Algemene Voorwaarden Workshop

Algemene Voorwaarden Workshop

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Bi Happy Creations afsluit.
Voordat je je inschrijft voor een workshop is het belangrijk deze voorwaarden goed door te lezen. Door je inschrijving en betaling geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.
 
1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door inschrijving cq betaling door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bevestiging door Bi Happy Creations. 
 
2: Inschrijvingen
2.1 De workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Bi Happy Creations behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving en betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 4 en 8 deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kun je mij mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van de e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop]’. Vermeld daarbij jouw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met je op.
2.6 Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
 
3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren; info@bihappycreations.nl
3.2 Bij afmelding voor een workshop wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld kost.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 week voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij afmelding tot 24 uur voor aanvang, krijg je 50% van het betaalde bedrag terug. Bij afmelding binnen 24 uur zal er geen restitutie plaatsvinden. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht je zelf niet kunnen komen, dan mag  je ook zelf voor vervanging zorgen. Jouw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
 
4. Annulering/verplaatsing door Bi Happy Creations
4.1 Bi Happy Creations is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang bericht.
4.2 Bi Happy Creations  is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Bi Happy Creations  is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 2 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan. 
 
5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Bi Happy Creations .
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
 
6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact met Bi Happy Creations  op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
 
7: Aansprakelijkheid
7.1 Bi Happy Creations s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
 
8: Geheimhouding
8.1 Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop en/of -materiaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Bi Happy Creations  toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Workshop deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van deelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
 
9: Overig
9.1 Bi Happy Creations  behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren cq van deelname te annuleren. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

9.4 Wij vragen deelnemers 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn op de locatie, zodat op tijd kan worden gestart met de workshop. Is de deelnemer niet aanwezig ten tijde van de start van de workshop, dan zal de workshop alsnog van start gaan én eindigen op de geplande tijd. Wanneer de deelnemer hierdoor een deel van de workshop mist, kan geen (gedeeltelijke) restitutie verleend worden.